دوره های موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(س)

نمایش 25 تا 36

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن

مدرس : زهرا طباطبایی شهرآباد

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

30,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء ششم

مدرس : انیس صالحی

شعبه : مسجد بقیه الله (عج)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن

مدرس : صدیقه سادات شریفی

شعبه : بیت الرقیه (س)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن

مدرس : راضیه رییس المحدثین

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و یکم

مدرس : محدثه ترک آبادی

شعبه : مسجد سجادیه

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و دوم

مدرس : مریم حسین زاده

شعبه : مسجد حجه ابن الحسن (عج)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و هفتم

مدرس : ربابه باغیشنی

شعبه : مسجد امیرالمومنین (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و پنجم

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مسجد نورالمهدی (عج)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و چهارم

مدرس : زهرا اکبریان

شعبه : مسجد پنج تن آل عبا

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و سوم

مدرس : لیلا بوژمهرانی

شعبه : حسینیه گلشن جعفری

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

200,000 تومان
هنرهای قرآنی و اسلامی

خوشنویس قرانی

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مجازی مدارس امام رضا علیه السلام

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
تفسیر و تدبر

تثبیت جزء بیست و هشتم

مدرس : بی بی اعظم موسوی

شعبه : مسجد امام صادق (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است