دوره های شعبه بیت النرجس

نمایش 13 تا 24

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : ربابه باغیشنی

شعبه : مسجد امیرالمومنین (ع)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مسجد نورالمهدی (عج)

0 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : زهرا اکبریان

شعبه : مسجد پنج تن آل عبا

0 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : لیلا بوژمهرانی

شعبه : حسینیه گلشن جعفری

120,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ15جزء اول

مدرس : زهره هدایتی نیا

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ 5 جزء اول

مدرس : زهره هدایتی نیا

شعبه : مجازی