دوره های موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(س)

نمایش 13 تا 19

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و دوم

مدرس : مریم حسین زاده

شعبه : مسجد حجه ابن الحسن (عج)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و هفتم

مدرس : ربابه باغیشنی

شعبه : مسجد امیرالمومنین (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و پنجم

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مسجد نورالمهدی (عج)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و چهارم

مدرس : زهرا اکبریان

شعبه : مسجد پنج تن آل عبا

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ جزء بیست و سوم

مدرس : لیلا بوژمهرانی

شعبه : حسینیه گلشن جعفری

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

200,000 تومان
هنرهای قرآنی و اسلامی

خوشنویس قرانی

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مجازی مدارس امام رضا علیه السلام

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

50,000 تومان
تفسیر و تدبر

تثبیت جزء بیست و هشتم

مدرس : بی بی اعظم موسوی

شعبه : مسجد امام صادق (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است