دوره های موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(س)

نمایش 13 تا 24

65,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء دوم یکماه

مدرس : نرجس السادات فقیهی

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

35,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء سوم

مدرس : مهین هنرمند فرخد

شعبه : حرم مطهر

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است

40,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء چهارم

مدرس : ملیحه عسگری طرقبه

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است