موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(سلام الله علیها)

آخرین اخبار

مشاهده همه

دوره تربیت مربی حفظ قرآن ویژه حافظان نخبه از کشور عراق

دوره تربیت مربی حفظ قرآن ویژه حافظان نخبه از کشور عراق
مصاحبه مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس (س)

مصاحبه مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس (س) در شبکه استانی خراسان رضوی

ثبت نام در دوره های موسسه بیت نرجس

آموزش کار با سامانه
برگزاری دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم در تیرماه 1400

اعظم السادات برغمدی، مدیر موسسه قرآنی بیت الحفاظ نرجس (سلام الله علیها) از آغاز ثبت نام دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم برای حافظان بالای 10 جزء خبر داد.

مدیر مؤسسه بیت الحفاظ نرجس مشهد از آغاز طرح ملی قرآنی «حفظ نور رضوی» خبر داد.

طرح ملی قرآنی «حفظ نور رضوی» برگزار می‌شود

یکی از درخواست های زیر را انتخاب کنید.

تعداد دوره ها تاکنون

0

تعداد ثبت نام ها تاکنون

0

تعداد شعبات

0