موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(سلام الله علیها)

آخرین اخبار

مشاهده همه

دوره تربیت مربی ویژه نخبگان بحرین و عراق با حضور اساتید برجسته

دوره تربیت مربی احسن الحدیث
دوره تربیت مربی حفظ قرآن ویژه حافظان نخبه از کشور عراق

دوره تربیت مربی حفظ قرآن ویژه حافظان نخبه از کشور عراق

مصاحبه مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس (س) در شبکه استانی خراسان رضوی

مصاحبه مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس (س)
آموزش کار با سامانه

ثبت نام در دوره های موسسه بیت نرجس

اعظم السادات برغمدی، مدیر موسسه قرآنی بیت الحفاظ نرجس (سلام الله علیها) از آغاز ثبت نام دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم برای حافظان بالای 10 جزء خبر داد.

برگزاری دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم در تیرماه 1400

یکی از درخواست های زیر را انتخاب کنید.

تعداد دوره ها تاکنون

0

تعداد ثبت نام ها تاکنون

0

تعداد شعبات

0