موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(سلام الله علیها)

آخرین اخبار

مشاهده همه

اختتامیه حفظ شبانه روزی حفظ نور یکساله خواهران 14تا34 سال در کربلی معلی ،نجف اشرف و بصره از هفدهم تا بیست و هفدهم با حضور16 نفر از حافظین موسسه بیت الحفاظ نرجس سلام الله علیها برگزار شد

اختتامیه حفظ شبانه روزی
دوره تربیت مربی احسن الحدیث

دوره تربیت مربی ویژه نخبگان بحرین و عراق با حضور اساتید برجسته

دوره تربیت مربی حفظ قرآن ویژه حافظان نخبه از کشور عراق

دوره تربیت مربی حفظ قرآن ویژه حافظان نخبه از کشور عراق
مصاحبه مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس (س)

مصاحبه مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس (س) در شبکه استانی خراسان رضوی

ثبت نام در دوره های موسسه بیت نرجس

آموزش کار با سامانه

یکی از درخواست های زیر را انتخاب کنید.

تعداد دوره ها تاکنون

0

تعداد ثبت نام ها تاکنون

0

تعداد شعبات

0