دوره های شعبه بیت النرجس

نمایش 1 تا 12

45,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : نرجس السادات فقیهی

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

35,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : مهین هنرمند فرخد

شعبه : حرم مطهر

40,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : ملیحه عسگری طرقبه

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ قرآن

مدرس : زهرا طباطبایی شهرآباد

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

30,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : انیس صالحی

شعبه : مسجد بقیه الله (عج)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ قرآن

مدرس : صدیقه سادات شریفی

شعبه : بیت الرقیه (س)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ قرآن

مدرس : راضیه رییس المحدثین

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : فاطمه خالقی

شعبه : مسجد الزهرا(س)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : محدثه ترک آبادی

شعبه : مسجد سجادیه

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : مریم حسین زاده

شعبه : مسجد حجه ابن الحسن (عج)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : آرزو باقریان

شعبه : مجازی