دوره های شعبه بیت النرجس

نمایش 1 تا 12

45,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : نرجس السادات فقیهی

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

35,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : مهین هنرمند فرخد

شعبه : حرم مطهر

40,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : ملیحه عسگری طرقبه

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

30,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : انیس صالحی

شعبه : مسجد بقیه الله (عج)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : فاطمه خالقی

شعبه : مسجد الزهرا(س)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : محدثه ترک آبادی

شعبه : مسجد سجادیه

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : مریم حسین زاده

شعبه : مسجد حجه ابن الحسن (عج)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : آرزو باقریان

شعبه : مجازی

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : ربابه باغیشنی

شعبه : مسجد امیرالمومنین (ع)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : سکینه باخدا

شعبه : مسجد نورالمهدی (عج)

0 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : زهرا اکبریان

شعبه : مسجد پنج تن آل عبا

0 تومان
حفظ قرآن

حافظون

مدرس : لیلا بوژمهرانی

شعبه : حسینیه گلشن جعفری