دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم ویژه حافظان بالای 10 جزء - مرحله مقدماتی

دوره تربیت مربی ویژه اساتید و کارآموزان قرآنی که در صدد تدریس در کلاس های حفظ می باشند.

  • 1 روز دوم آموزش دوره تربیت مربی
    جمعه 1400/04/04 از ساعت 8:30 صبح تا 17
  • 2 روز سوم آموزش دوره تربیت مربی
    پنج شنبه 1400/04/03 از ساعت 8:30 صبح تا 17
  • 3 روز چهارم آموزش دوره تربیت مربی
    چهارشنبه 1400/04/02 از ساعت 8:30 صبح تا 17