دوره 45 روزه تابـسـتانی - مقـدماتی حفـظ قـرآن کـریـم

برای دوره 45 روزه تابستانی شهریه در نظر گرفته شده 30.000.000 ریال ( سه میلیون تومان ) است که این مبلغ پس از اعلام اسامی افراد پذیرفته شده در مصاحبه، از آنها جهت شرکت در دوره تابستانی دریافت خواهد شد. دوره حفظ 45 روزه تابستانی این طرح، از دهم تیرماه سال جاری به‌مدت یک ماه و نیم آغاز می‌شود و تا اواخر مردادماه ادامه دارد. کسانی که حد نصاب نمره را به‌دست آوردند، می‌توانند وارد طرح حفظ کل شوند و دوره حفظ کل نیز از مهرماه آغاز می‌شود و چهارده ماه ادامه دارد.

  • 1
    سه شنبه 1400/04/15 بصورت 24 ساعته و شبانه روزی