مصاحبه مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس (س)

مصاحبه و گزارش
  • 1400/12/01
  • 0
  • 2072

مصاحبه مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس (س) در شبکه استانی خراسان رضوی


 

پخش برنامه بشارت در شبکه استانی خراسان رضوی : مصاحبه با مدیریت موسسه بیت الحفاظ نرجس سلام الله علیها سرکار خانم اعظم سادات برغمدی و حافظان دوره های روزانه و شبانه روزی .