يك موسسه قرآنی ۸۸ نفر نخبه قرآنی كشوری دارد

مصاحبه و گزارش
  • 1391/04/21
  • 0
  • 460

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت : موسسه قرآنی بيت الحفاظ نرجس سبزوار ۸۸ نفر نخبه قرآنی كشوری دارد .


رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت : موسسه قرآنی بيت الحفاظ نرجس سبزوار ۸۸ نفر نخبه قرآنی كشوری دارد .
به گزارش سبزوار پيام به نقل از روابط عمومی اين اداره ،مجيد عسكری افزود : موسسه بيت الحفاظ نرجس فعاليت خود را با رويكرد قرآنی، فرهنگی و تربيتی در سال ۸۹ به مديريت خانم برغمدی آغاز نموده كه تا كنون سوابق درخشانی را در كارنامه فعاليت خود ثبت نموده است .
عسكری با اعلام اين خبر افزود : در آزمون حفظ و مفاهيم قرآن كريم كه در سال ۹۰ و ۹۱ در سبزوار برگزار گرديد ۸۸ نفر از قرآن آموزان موسسه قرآنی بيت الحفاظ نرجس سبزوار موفق به كسب نمره بالای ۹۰ گرديدند و به عنوان نخبگان قرآنی كشوری معرفی و هدايايی دريافت نمودند .
عسكری افزود : موسسه بيت الحفاظ نرجس يكی از مجريان برگزاری طرح بزرگ قرآنی ۱۴۴۶ است كه با هدف آشنا نمودن جوانان و نوجوانان با قرآن كريم و بستر سازی جهت انس هر چه بيشتر با آيات نورانی اين كتاب الهی و حاكم شدن فضای قرآنی و معنويت در جامعه برگزار می شود خبر داد .
وی اظهار داشت طرح قرآنی ۱۴۴۶ طرحی كشوری است كه در سال جاری با محوريت حفظ جزء سی ام قرآن كريم برای كليه سنين برپا شده است .