برترین اخبار و اطلاعیه ها

اغاز ثبت نام دوره های تثبیت
دوره های جدید
 • 1399/06/15
 • شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
 • 104

اغاز ثبت نام دوره های تثبیت

تثبیت اسان مانا و ماندگار قران

مشاهده
دوره های جدید

اغاز ثبت نام دوره های تثبیت

 • دوره های جدید
 • شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
 • 104
دوره های جدید

آموزش حفظ تخصصی قرآن

 • دوره های جدید
 • پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 • 91
برگزاری آزمون

اسامی برندگان جوایز آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم

 • برگزاری آزمون
 • پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 • 63
دوره های جدید

آغاز ثبت نام دوره های جدید

 • دوره های جدید
 • پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 • 138
برگزاری آزمون

برگزاری آزمون ها

 • برگزاری آزمون
 • پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 • 93
دوره های جدید

آغاز ثبت نام کلاسهای پیش دبستانی