دوره های موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(س)

50,000 تومان
حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن

مدرس : راضیه رییس المحدثین

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است