دوره های موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحفاظ نرجس(س)

30,000 تومان
حفظ قرآن کریم

تثبیت جزء ششم

مدرس : انیس صالحی

شعبه : مسجد بقیه الله (عج)

زمان ثبت نام در دوره به اتمام رسیده است