دوره های شعبه بیت النرجس

نمایش 1 تا 12

50,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ قرآن

مدرس : زهرا طباطبایی شهرآباد

شعبه : دارالقرآن امام حسین (ع)

30,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ کل

مدرس : انیس صالحی

شعبه : مسجد بقیه الله (عج)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ قرآن

مدرس : صدیقه سادات شریفی

شعبه : بیت الرقیه (س)

50,000 تومان
حفظ قرآن

حفظ قرآن

مدرس : راضیه رییس المحدثین

شعبه : مسجد امام رضا (ع)

120,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ15جزء اول

مدرس : زهره هدایتی نیا

شعبه : مجازی

120,000 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ 5 جزء اول

مدرس : زهره هدایتی نیا

شعبه : مجازی

0 تومان
حفظ قرآن همراه با مفاهیم تصویری

حفظ کل

مدرس : ساناز قارزی

شعبه : مجازی