حفظ ده جزء اول

حافظ میبایست نمره قبولی درآزمون هارا برای ورود به دوره بعدی کسب نماید

  • 1 کلاس غیر حضوری و به صورت تلفنی مباشد
    جمعه 1400/02/31 11:00