برگزاری آزمون ها

برگزاری آزمون
  • 1399/04/26
  • 0
  • 94

اعطای گواهینامه به حفاظ محترم واهدا جوایز به صورت قرعه کشی به قبول شدگان و نخبگان بدون قرعه کشی با مبالغ 500هزار تومن .200هزارتومن .100هزار تومن